Loading...
ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ישלב סוכנות לביטוח בע"מ
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.

ביטוח מטעןביטוח מטען

ניסיוננו הרב בתחום הביטוח הימי/אווירי מאפשר לנו להשיג כיסויים  לכל סוגי המטענים בתנאים אטרקטיביים ביותר.

הביטוח הימי / אווירי כפוף לסעיפי המכון מטענים INSTITUTE CARGO CLAUSES שהינם סטנדרטיים ובין לאומיים.

הסעיפים מתחלקים לשלושה סעיפים עיקריים כאשר מתווספים להם סעיפים לכיסוי סיכוני מלחמה ושביתות:

 

 

ברוב המקרים הכיסוי המוענק לטובין הוא בפני כל הסיכונים על פי סעיף המכון מטענים "A".

ההגדרה הנפוצה למסע הימי/אווירי הינה -  ממחסן למחסן על פי תנאי המכר.

הגדרת היקף הכיסוי היא – ביטוח כנגד כל נזק פיזי או אבדן הנגרם כתוצאה מאירוע שקרה תוך כדי העברה, להוציא מספר חריגים כגון: אריזה לקויה, פגם מטבע הברייה (Inherent vice) וכד'.

להלן חלק מסל המוצרים וסוגי הביטוחים שנערכים באמצעותנו:

 • פוליסות עולמיות הכוללות ביטוח מטענים מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם.
 • פוליסות למטענים הנשלחים בשטרי מטען פוליטיים.
 • פוליסות ביטוח למטען הנמצא בתערוכה או בהדגמה אצל לקוחות פוטנציאלים, מטען הנלקח על ידי עובדי חברה ללא שטר מטען וכד'.
 • ביטוח בגין סיכוני החרמה
 • ביטוח פסילה של מטענים ע"י השלטונות במדינת היעד.
 • כמו כן, להלן חלק מסוגי המטענים המבוטחים באמצעותנו:
  • ביטוח מטענים בקירור לרבות מוצרי מזון, מוצרים רפואיים, מטענים בקרח יבש וכד'
  • ביטוח מטען חי כגון: מקנה, סוסים וכו'.
  • מטענים בצובר לרבות כימיקלים, שמנים, קומודיטיז וכד'.
  • מטעני עצים, ברזל,פחים (שחור ומגולוון).
  • ביטוח חפצים אישיים, דברי אמנות, שטיחים וריהוט עתיק.
  • מטענים בטחונים.
  • מטענים חריגים  בגודלם או ברמת הסיכון שבהובלתם כגון: תחמושת, כימיקלים מסוכנים וכו'.
  • ביטוח מטענים משומשים – כיסויים רחבים מהכיסויים הרגילים הקיימים.
  • ועוד...

לתשומת לבכם, אנו ערוכים להעניק לך היצואן עזרה והדרכה מקצועית בכל הנושאים הקשורים באריזה והכנת המטען ליצוא.

כל האמור לעיל הנו רק חלק קטן מהאפשרויות העומדות לפניך. אנא פנה אלינו והצוות המקצועי שלנו יתאים עבורך היבואן/יצואן פוליסה שתכסה את מטענך בצורה הנכונה והמתאימה.

ישלב סוכנות לביטוח בע"מ   |   ת.ד. 14045 ת"א 61140   |   טלפון: 03-6882211   |   פקס: 03-6884420   |   דוא"ל: ishlav@ishlav.co.il

© All rights reserved

K.E. Web Design