Loading...
ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ישלב סוכנות לביטוח בע"מ
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.

ביטוח יאכטות וגופי אניותביטוח יאכטות וגופי אניות

הפוליסה לביטוח כפופה לסעיפי המכון יאכטות INSTITUTE YACHT CLAUSE שהינם סעיפים סטנדרטיים, בינלאומיים וזהים בכל העולם. על כן כל הפוליסות זהות במהותם והחשוב מכל הוא באמצעות מי תבטח את סירתך.

ניתן לבטח את כל סוגי כלי השייט לרבות אפנועי ים, סירות מהירות, ספינות ויאכטות לשימוש פרטי ומסחרי, דוברות, מזחים צפים וכד'.

הכיסוי המוענק הנו מקיף ו/או צד ג' בלבד.

להלן מספר הרחבות הניתנות להוספה לפוליסות:

  • ביטוח לנגרר
  • ביטוח בעת גרירה והובלה יבשתית
  • הרחבה לכיסוי סקי מים.
  • חפצים אישיים.
  • ביטול הגבלת טווח השיוט.

צוות המשרד יעניק לך, המבוטח, טיפול מקצועי ומיומן בעת עריכת הפוליסה וחשוב מכך בעת קרות מקרה הביטוח.

 

ישלב סוכנות לביטוח בע"מ   |   ת.ד. 14045 ת"א 61140   |   טלפון: 03-6882211   |   פקס: 03-6884420   |   דוא"ל: ishlav@ishlav.co.il

© All rights reserved

K.E. Web Design