Loading...
ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ISHLAV - Insurance Agency Ltd. ישלב סוכנות לביטוח בע"מ
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.
ISHLAV - Insurance Agency Ltd.

אבדן רווחיםאבדן רווחים

בעוד שהביטוח הימי /אווירי מכסה רק את הנזק הישיר למטען חשוב לזכור כי נזקים תוצאתיים הנגרמים כתוצאה מאירוע ביטוחי בזמן ההובלה יכולים להיות כבדים בהרבה.

דוגמא: מטענים כגון תבניות יציקה, מכונות ופסי ייצור הניזוקים בדרכם, פוגעים בכושר יצור של מפעל לתקופה שבין גילוי הנזק יצור החלק הפגום ,יבואו והתקנתו מחדש.

פנה אלינו ואנו נרכוש עבורך פוליסת ביטוח שתעניק לך שקט תעשייתי.

ישלב סוכנות לביטוח בע"מ   |   ת.ד. 14045 ת"א 61140   |   טלפון: 03-6882211   |   פקס: 03-6884420   |   דוא"ל: ishlav@ishlav.co.il

© All rights reserved

K.E. Web Design